ZARIA fasadna grilja

#

Fasadna aluminijska grilja sa okvirom ugrađuje se na rub fasade Fasadna aluminisjka grilja idealno je rješenje za moderne objekte. Postoji mogućnost izvedbe grilje sa pomičnim lamelama, grilje sa fiksnim lamelama ili pune škure. Osim standardne kvalitete plastifikacije postoje grilje za morske uvjete koje nude poboljšanu kvalitetu plastifikacije te posebne okove sa dodatnom zaštitom.