SL 50

#

Serija aluminijskih profila SL 50 upotrebljava se za izradu kontinuiranih vertikalnih fasada ravnih i poligonalnih linija debljine 50 mm frontalnog pogleda i ugradbene dubine od 55 do 330 mm ovisno statici i projektnim zahtjevima. U polja mreže fasade moguće je ugraditi kompatibilne elemente prozora i vrata te se odlikuje modernim dizajnom visokom zvučnom i toplinskom izolacijom.

Serija aluminijskih profila SL50 uključuje profile raznih dimenzija i statičnosti ovisno o projektnim zahtjevima sa širinom prednje stranice od 50 mm.

Ova serija nosivih i poprečnih aluminijskih profila osmišljena je za realizaciju:

  • kontinuiranih vertikalnih fasada
  • fasada ravnih ili poligonalnih linija

Što se tiče dijelova koji se otvaraju na raspolaganju je klasična verzija otklopno zaokretnih prozora i otklopnih prozora, u izvedbi s učvršćenjem stakla lijepljenjem i mehaničkim prihvatom.