FRS

#

Ovaj sustav aluminijskih profila za zaštitu od sunca koji se postavlja na fasadu znatno smanjuje insolaciju zgrade.
Sprečavajući direktan kontakt sunčevih zraka i prozirnih površina, ova serija profila za zaštitu od sunca reflektira jedan dio zraka prema van, a samo vrlo mali dio prema unutra.
Sunčevo zračenje koje sjenilo upija raspršuje se izvan fasade čime je učinkovitost vanjskih sjenila do 30% veća u odnosu na unutarnja, zahvaljujući naravno i prirodnoj ventilaciji.

Tehničke karakteristike
Serija za zaštitu od sunca AluK namijenjena je izradi sjenila od ekstrudiranih aluminijskih profila. Linija profila uključuje pet presjeka čije su dimenzije 150, 200, 250, 310 i 360 mm.
Za ekstrudiranje se koriste šipke homogene legure EN AW-6060 (UNI 7552) s minimalnim odstupanjem dimenzija pogodne za anodnu oksidaciju i lakiranje. Predviđene tipologije mogu imati vrlo široku primjenu, kako sa statičkog tako i s arhitektonskog stajališta. Naime, mogu se koristiti kod kontinuiranih fasada, ali i kod zidanih ili metalnih fasada.
Serija profila je nadopunjena profilom (K680) vrlo ugodne linije, u čiju je strukturu ugrađena ploča s fotonaponskim ćelijama ili ispuna izrađena od drugačijeg materijala. Ovaj je sustav pogodan za izradu podesivih horizontalnih sjenila te nalazi svoju primjenu kod najmodernijih arhitektonskih struktura.
Tipologije izvedbe:
Horizontalna i vertikalna sjenila, fiksna i podesiva s motoriziranim upravljanjem, sjenila s fotonaponskim ćelijama.