BS 100/30

#

Ovaj sustav profila za zaštitu od sunca koji se postavlja na fasadu znatno smanjuje insolaciju zgrade. Sprečavajući direktan kontakt sunčevih zraka i prozirnih površina, ova serija profila za zaštitu od sunca reflektira jedan dio zraka prema van, a samo vrlo mali dio prema unutra. Sunčevo zračenje koje sjenilo upija raspršuje se izvan fasade čime je učinkovitost vanjskih sjenila do 30% veća u odnosu na unutarnja, zahvaljujući naravno i prirodnoj ventilaciji.