FORTUNA Eux grilja sa integriranim komarnikom

#

Grilja sa integriranom komaricom omogućuje ugradnju grilje prije postavljanja stiripor fasade na objektu. U štok grilje može se postaviti vertikalna rolo komarica ili bočni horizontalni komarnik. Štok grilje ugrađuje se do samog štoka prozora i bez obzira na debljinu fasade može se namjestiti izbačaj grila grilje. Grilja sa integriranim komarnikom ugrađuje se do samog štoka prozora. Time se ne ostavlja prazan prostor između štoka prozora i štoka grilje već je on popunjen sa komarnikom. U štok grilje može se ugraditi vertikalni rolo komarnik ili bočni klizni komarnik. Štok grilje pričvršćuje se za štok prozora a izbačaj krila namjestoi se zavisno o debljini fasade. Postoje rane izvedbe zaokjretnih grilja i preklopnih grilja sa pomičnim ili fiksnim lamelama.