CS 59Pa

#

Concept System® 59Pa nudi široku paletu neizoliranih profila za izgradnju elegantnih aluminijskih vrata s umjerenom cijenom. CS 59Pa idealan je sustav za primjenu u toploj klimi, ali se također može koristiti za pregradu unutarnjih uredskih prostora. S obzirom na hladni profil bez prekinutog termičkog mosta predlaže se upotreba za prostore koji ne zahtijevaju toplinsku izolaciju, garaže i slično, a za zimske vrtove moguće su posebne kombinacije sa sustavima konzervatorija Reynaers.