AW86B

#

Sustav za fasade AW86B, u Unitized i “split wall” tipologijama izrade omogućuje ugradnju otvorljivih elemenata s paralelnim otvaranjem i otvaranjem prema van.

Sustav za fasade AluK AW86B osmišljen je za izradu fasada prema dvije tipologije izrade:

  • kontinuirana fasada Unitized
  • kontinuirana fasada “split wall”

Kontinuirana fasada Unitized
Tipologija osmišljena za izvedbu velikih okvira s prekinutim termičkim mostom koji su sastavljeni u radionici i sadrže staklo, brtve, spojnice i dilatacijske spojnice, koji se onda polože jedan uz drugog i pričvrste na nosivu strukturu zgrade.
Na gradilištu, montaža koja se izvodi sa podizanjem na kat i namještanjem fasadnih polja, omogućuje rad iznutra i bez opasnosti od nezgoda.
Ugradnja već gotovih fasadnih polja smanjuje vrijeme montaže te, budući da se radi o već gotovim dijelovima, jamči visoku kvalitetu.
Ova tipologija pogodna je za velike i pravilne fasade koje se koriste za vrlo visoke zgrade i za horizontalne zgrade.

Kontinuirana fasada «split wall» 
Tipologija fasada pogodna za zgrade srednje i male veličine. Što se tiče izvedbe fasade, u strukturu napravljenu od okvira u obliku slova «H», polažu se fasadna polja koja se učvršćuju sa bajonetama. Za montažu su potrebne vanjske skele.
Ova tipologija izrade omogućuje ugradnju otvorljivih elemenata koji se ne razlikuju od ostalih dijelova fasade.

Sustav AW86B, razlikuje se od sustava AW86S za profil vanjskog staklodržača koji mehanički pridržava staklo s vanjskom vidljivom širinom od 33 mm te razmakom između stakala od 11 mm.