Schüco ADS 70.HI

#

Schüco vrata ADS 70.HI (High Insulation) povezuje izvanrednu termoizolaciju sa prednostima Schüco ADS sustav vrata.

Različite varijante dizajna  – na primjer u verziji SL (Soft Line), Residential Line (RL)  ili kao Heavy Duty vrata (HD) – dozvoljavaju mnogobrojne varijante konstruiranja za vanjske građevine. Zahvaljujući dodatnoj opremi može se koristiti kao multifunkcionalna vrata i umrežiti u sigurnost i automatizaciju zgrade.

Sistem ADS 70.HI se koristi za izradu vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila s prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 70 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 61 mm. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Stege krila su dilatacione, tj. omogućuju kompenzaciju dilatacijskog pomaka uslijed temperaturnih razlika unutarnje i vanjske strane profila.