Protupožarna vrata

Trgovine, škole, bolnice, trgovački centri, kina i kazališta: protupožarna vrata pružaju ključni doprinos sigurnosti požara u javnim okruženjima.

Dierrovi vatrootporni sustavi zatvaranja certificirani su i odobreni za vatrootpornost prema europskoj normi EN 1634, izdanoj kao rezultat posebnih ispitivanja koja osiguravaju usklađenost sa strogim standardima.