GREEN GROWTH 4 STO-AL

Potpomognuto bespovratnim sredstvima Norveške kroz Norveški financijski mehanizam 2014.-2021., u okviru Programa „Poslovni razvoj i inovativnost Hrvatske“

ENGLISH
Project Promoter: STO-AL d.o.o., Croatia
Project NAME: : GREEN GROWTH 4 STO-AL
The proposed project is an investment of the Project Promoter that contributes to the Green Industry Innovation to increase competitiveness for Croatian enterprises.
THE OBJECTIVE OF THE PROJECT is to strengthen competitiveness and encourage the internationalization of the Project Promoter’s business by investing in green and digital technologies.
The project consists of investments in technologies that:
– Encourages the development of significantly IMPROVED PRODUCTION METHODS that include the usage of innovative new technologies, techniques and equipment in the optimization of the production process.
– Contributes to ENERGY EFFICIENCY because the selected technological solutions are more energy efficient compared to similar technology currently available at the Project Promoter.

Specific objectives of the project:
1.Increasing investment in green and digital technologies
2.Introduction of new technological solutions
3.Increase in the Project Promoter’s sales revenue
4.Increase in the Project Promoter’s export revenue
5.Creation of new jobs

Total project value: 474.356 €
Total grant: 283.000 €

Project implementation: shall be completed within 29/2/2024.

CROATIAN
Nositelj projekta: STO-AL d.o.o., Hrvatska
NAZIV projekta: : GREEN GROWTH 4 STO-AL
Predloženi projekt ulaganje je Nositelja projekta koje pridonosi inovacijama zelene industrije za povećanje konkurentnosti hrvatskih poduzeća.
CILJ PROJEKTA je jačanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije poslovanja Nositelja projekta ulaganjem u zelene i digitalne tehnologije.
Projekt se sastoji od ulaganja u tehnologije koje:
– Potiče razvoj značajno POBOLJŠANIH PROIZVODNIH METODA koje uključuju korištenje novih inovativnih tehnologija, tehnika i opreme u optimizaciji proizvodnog procesa.
– Doprinosi ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI jer su odabrana tehnološka rješenja energetski učinkovitija u odnosu na sličnu tehnologiju koja je trenutno dostupna kod Nositelja projekta.

Posebni ciljevi projekta:
1.Povećanje investicija u zelene i digitalne tehnologije
2. Uvođenje novih tehnoloških rješenja
3.Povećanje prihoda od prodaje nositelja projekta
4. Povećanje izvoznih prihoda Nositelja projekta
5.Otvaranje novih radnih mjesta

Ukupna vrijednost projekta: 474 356 €
Ukupna bespovratna sredstva: 283 000 €

Provedba projekta: završit će se do 29.2.2024.

Trenutno nema proizvoda u ovoj kategoriji.